Poskytované služby

Poskytovaná péče

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou

  • Primární péče – diagnostika a léčba akutních i chronických potíží
  • Preventivní prohlídky
  • Péče o chronicky nemocné – pacienti s hypertenzí, diabetici 2. typu, pacienti s poruchou lipidového metabolismu apod.
  • Očkování
  • EKG vyšetření
  • Vyšetření CRP a INR z odběru krve přímo v ordinaci
  • Předoperační vyšetření praktickým lékařem
  • Návštěvy imobilních pacientů

Výkony hrazené pacientem

Vyšetření pro uchazeče o řidičský průkaz, zbrojní průkaz, preventivní prohlídky pro držitele řidičského a zbrojního průkazu v intervalech daných zákonem, vyšetření pro zdravotní průkaz, výpisy z dokumentace pro pracovně preventivní prohlídky, apod.

Vyšetření pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, členství HZS

400 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz
nad 65 let

300 Kč

Vyšetření pro potravinářský průkaz

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace, vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění

150 Kč

Aplikace očkovací látky (nepovinné očkování)

100 Kč

Celková prohlídka na vlastní žádost (nad rámec hrazených preventivních prohlídek)

400 Kč

Přesunout se na začátek